Benelux Multiservices Poland Mahsun Göksu

Monter rusztowań ( praca zagranicą- Belgia )

Wymagania:
– doświadczenie minimum 2 lata w tym doświadczenie w przemyśle petrochemicznym
– podstawowa znajomość języka angielskiego
– certyfikat VCA będzie dodatkowym atutem

– umiejętność czytania rysunku technicznego będzie dodatkowym atutem

Informacje o pracy:
– praca na terenie Belgii- Antwerpia

– stawka w zależności od doświadczenia – Chcesz poznać stawkę dla Ciebie napisz priv

– umowa o pracę, umowa zlecenie polska- TY wybierasz na jakich zasadach współpracujemy

– praca od zaraz- wyjazd w najbliższym możliwym dla Ciebie czasie

Oferujemy:

– prywatne ubezpieczenie,

– zakwaterowanie,

– przejazd do pracy,

– pierwszy przejazd z Polski do Belgii,

– odzież do pracy i pełen osprzęt

Aplikuj teraz!

  Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Benelux Multiservices Poland Mahsun Göksu siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), przy ul. T. Kościuszki, NIP: 583-317-34-60 (dalej: Administrator). Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat, a po zakończeniu rekrutacji będą przechowywane przez czas wskazany poniżej, na wypadek wystąpienia wątpliwości, pytań lub ewentualnych roszczeń ze strony kandydatów. Jeżeli kandydat wyrazi zgodę, jego dane zostaną umieszczone w bazie kandydatów do przyszłych rekrutacji i przechowywane przez czas wskazany w dalszej części informacji.
  Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

  obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), który wynika z art. 2211 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  zgody wydanej przez kandydata poprzez wysłanie CV (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) w zakresie dodatkowych danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkiem prawnym.
  zgody wydanej przez kandydata (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) w zakresie zamieszczenia CV w bazie kandydatów do celów wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
  Istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO), jakim jest ocena motywacji i weryfikacja umiejętności kandydata na podstawie, odpowiednio: treści listu motywacyjnego, rozmowy lub wyników testów praktycznych.
  Istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO), jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami.
  Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres 12. miesięcy od daty złożenia aplikacji w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i po jego zakończeniu do celów ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Przez taki sam okres przechowujemy dane kandydatów do przyszłych rekrutacji zgromadzone w naszej bazie.

  W określonych w RODO przypadkach kandydat może skorzystać z prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. F Rodo, może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uzna że jego dane są przetwarzane z naruszeniem prawa. Kandydat ma prawo odwołać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność przetwarzania jego danych przed odwołaniem zgody.
  Żądania wykonania praw lub decyzję o odwołaniu zgody należy kierować drogą elektroniczną na adres: info@beneluxms.pl
  Dostęp do danych kandydata mają wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz podmioty świadczące usługi utrzymania i serwisu oprogramowania. Dane NIE są ujawniane podmiotom w państwach trzecich ani nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych.
  Wskazanie danych osobowych w zakresie art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe a ich brak uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata. Podanie innych danych ma natomiast charakter dobrowolny.
  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.